Copy of .

 

 

כששמעתי את הלב הפועם של בתי הבכורה בפעם הראשונה

.ראיתי בבת אחת את חיי מתעצבים מחדש

.הרגשתי את האחריות הגדולה שקיבלתי בזכות וחסד מהבריאה כיוצרת חיים ברחמי

 

ידעתי שהאחריות לגופם ובריאותם של ילדיי היא שלי

.ועל כן אני צריכה לצאת למחקר של דרכים פרקטיות הנובעות מהטבע וללכת ללמוד אותן

 

,הבסיס שלי היה העור

רציתי להבין איך אני ממשיכה את היכולת המופלאה והטבעית של הגוף

.לעטוף את התינוקת שלי ולאפשר לעורה לנשום טבעיות ובריאות כפי שהיא מורגלת מהרחם

 

.לאורך הדרך, ליקטתי והשרשתי בתוכי ידע ודרכים שהצמיחו בי ביטחון

והיום, את הידע והדרכים הפרקטיות שלמדתי

.אני מאגדת ומנגישה עבור כל אישה המבקשת להחזיר לידייה את האחריות לבריאות הגוף